/    /  Historia, Wszystkie tytuły  /  Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854

Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854

PODRÓŻ WIĘŹNIA ETAPAMI DO SYBERYI W ROKU 1854 | AGATON GILLER

Na podstawie oryginału z 1866 r. Autor, działacz niepodległościowy, spisał swoje losy wraz z losami innych zesłanych na Sybir. Giller, jako dziennikarz, bardzo drobiazgowo opisuje męczeńską, ciężką podróż i trudne warunki, z jakimi muszą poradzić sobie zesłańcy. Omawia nie tylko ich losy, ale również przedstawia ówczesne tradycje i zwyczaje mijanych ludów, sytuację geograficzną i gospodarczą terenów dzisiejszej Rosji.
Jak sam pisze: „treść zaś tego, co jest gotowe i ocalało wśród burzy, jest wiernym obrazem młodej myśli, uczuć, przygód i przypomnień narodowych, które poruszają pędzonym do Syberyi; że jest wiernym obrazem drogi, którą świeżo sto kilkadziesiąt tysięcy rodaków naszych przeszło, gnanych bagnetami i nienawiścią moskiewską tam, gdzie już niejedno polskie pokolenie tęsknie złożyło głowy.”

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opis pozycji:

Okładka zadrukowana, szyta

Ilość stron: 264

ISBN: 978-83-953318-1-7

Wydawnictwo Graf_ika
ul. Mokotowska 50/60
00-534 Warszawa

+48 664 172 032

sklep@graf-ika.pl