/    /  Historia, Wojskowość, Wszystkie tytuły  /  Dzieje 1863

Dzieje 1863

Dzieje 1863 Tom I i II – Walery Przyborowski

Przedruk na postawie oryginałów z 1897 8 1899 roku. Niniejsza praca jest dalszym ciągiem pięciotomowego dzieła pt. „Historia dwóch lat”. Stanowi jednak odrębną, w sobie zamkniętą całość, obejmującą dzieje wypadków 1863 roku. Pierwszy tom jest opisem położenia naszego kraju na tle politycznym innych państw, szczegółowej relacji wydarzeń, które zapoczątkowały wybuch powstania. Znajdziemy tu bardzo szczegółowy opis tamtych zdarzeń z całej Polski od początku 1863 roku do wydarzeń majowych, kiedy to utworzono nowy Rząd Narodowy, zrodzony ze spisku w spisku, powstałego z zamachu stanu, wyłonionego z burzy, jaka po zamachu wybuchła.

Opis pozycji:
oprawa twarda, zadrukowana
ilość stron: 892 str
ISBN 978-83-8244-072-0

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Wydawnictwo Graf_ika
ul. Mokotowska 50/60
00-534 Warszawa

+48 664 172 032

sklep@graf-ika.pl