/    /  Architektura, Wszystkie tytuły  /  Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem- oprawa zadrukowana

Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem- oprawa zadrukowana

DWORY POLSKIE W WIELKIEM KSIĘSTWIE POZNAŃSKIEM (OPRAWA ZADRUKOWANA) | LEONARD DURCZYKIEWICZ

Sam Autor najlepiej wprowadzi nas w świat sprzed wieków, który przedstawia w albumie:
„Podróżując wiele po Księstwie zauważyłem, że pamiątki nasze „dwory i dworki szlacheckie” owe świadki dawnej świetności, z dniem każdym uszczuplają się już to przez przebudowywania historycznych siedzib naszych przodków, już to przez rozbieranie i stawianie nowych. Czy pozostały, choćby tylko na papierze, podobizny wszystkich owych dawnych zabytków naszego budownictwa – nie wiem. Tu i ówdzie tylko spotkałem pomiędzy obywatelstwem ziemskim takich, którzy owe podobizny dworów polskich z wielką troskliwością zbierają i jako cenną rzecz przechowują.

Ponieważ, o ile wiem, nie mamy dotąd osobnego dzieła, któreby zawierało podobizny pamiątek naszych, przeto powziąłem zamiar zebrać i wydać fotografie dworów polskich. Większej chęci i odwagi do tego dodało mi prawo o wywłaszczeniu, przez które owe pamiątki poważnie zostały zagrożone.

Opisy dworów polegają na dokumentach grodzkich, książkach kościelnych oraz na łaskawie przez Szanownych PP. Właścicieli przysłanych mi podkładkach, pamiętnikach i innych opisach. Nie moją rzeczą sądzić, czy wywiązałem się dobrze z zadania podjętego, myślę jednak, że lepiej zacząć i zrobić coś, niż czekać, zbierać przez lata całe i” ostatecznie nie zrobić nic”?”

Opis pozycji
Metoda druku: Przedruk metodą fotooffsetową
Oprawa: twarda, zadrukowana
Zawartość: 42 str. (opis 228 dworów), 123 str. (fotografie siedzib ziemiańskich)
ISBN: 978-83-65602-17-6

Wydawnictwo Graf_ika
ul. Mokotowska 50/60
00-534 Warszawa

+48 664 172 032

sklep@graf-ika.pl