/    /  Historia, Wojskowość, Wszystkie tytuły  /  Bitwa Warszawska 1920 r.

Bitwa Warszawska 1920 r.

BITWA WARSZAWSKA 1920 R. - BÓJ POD OSSOWEM | MJR BOLESŁAW WALIGÓRA

Struktura publikacji:
Rozdział z książki Bolesława Waligóry „Bój pod Ossowem i Leśniakowizną”, wydanej w 1932 r., wydanej przez Wojskowe Biuro Historyczne pt. „Bój na przedmościu Warszawy w sierpniu 1920 r.”
Ordre de Bataille stron walczących
Stany liczebne Frontu Północno-Wschodniego
Szkice od 1 do 12 – Położenie Frontu Północno-Wschodniego w dniach od 27 lipca do 7 sierpnia 1920 r.
Mapa okolic, format 980/432 mm z 1931 r. w skali 1:25 000
szkice sytuacyjne

„Ossów, niewielka wieś w powiecie wołomińskim. Miejscowość położona najbliżej centrum Warszawy, w której znalazły się wojska bolszewickie w sierpniu 1920 roku – napisał Jarosław Stryjek, regionalista. Stąd, do Placu Zamkowego, w linii prostej pozostało im niespełna 15 kilometrów”.
Uświadamiając sobie tę bliskość, rozumiemy jak ważna była obronna faza walk Bitwy Warszawskiej, stoczonych głównie w rejonie Ossowa i Radzymina, pod ogólnym dowództwem gen. Józefa Hallera i przy znacznym udziale gen. Lucjana Żeligowskiego. Pod Ossowem zatrzymały atak wroga 221 i 236 Pułki Piechoty Wojska Polskiego, formacje ochotnicze, złożone z przedstawicieli wszystkich warstw społecznych i zawodowych. Szczególną chwałą okrył się w bojach pod Ossowem 236 P.P., zorganizowany w dzielnicy Praga z młodzieży warszawskiej przez por. Mieczysława Słowikowskiego. Kapelan pułku, ksiądz Ignacy Skorupka poległ w pierwszych minutach polskiego kontrataku, a Jego śmierć stała się ogólnopolskim symbolem obrony stolicy.
Na temat walk pod Ossowem powstało już sporo wspomnień i opracowań, a nawet utworów poetyckich, lecz książka „Bój pod Ossowem i Leśniakowizną w dniu 14 VIII 1920”, wydana w 1932 roku przez Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie, zajmuje w tej grupie miejsce szczególne.
Autor, mjr Bolesław Waligóra, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, legionista i uczestnik Bitwy Warszawskiej w szeregach 85 Pułku Strzelców Wileńskich, przedstawił ówczesny stan wiedzy na ten temat rzetelnie i wyczerpująco, prowadząc historyczną narrację w taki sposób, że jest ona i dzisiaj fascynującą lekturą.
W 95. rocznicę walk pod Ossowem i Leśniakowizną, istotnego fragmentu Bitwy Warszawskiej realizowanej według koncepcji Marszałka Józefa Piłsudskiego, patrona Centralnej Biblioteki Wojskowej, wraz z Wydawnictwem GRAF_IKA Iwona Knechta, pragniemy reprintem opracowania mjr. Bolesława Waligóry przybliżyć obraz tego regionalnego zwycięstwa, tak istotnego dla polskiej kontrofensywy.

dr Jan Tarczyński
dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Opis pozycji:
Oprawa miękka, zadrukowana
Liczba stron: 108
ISBN 978-83-61889-94-6

Wydawnictwo Graf_ika
ul. Mokotowska 50/60
00-534 Warszawa

+48 664 172 032

sklep@graf-ika.pl