/    /  Historia  /  W 40. rocznicę Powstania Styczniowego

W 40. rocznicę Powstania Styczniowego

W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO | JÓZEF PIŁSUDSKI, WYDANIE ZBIOROWE

W Czterdziestą rocznicę Powstania Styczniowego 1863-1903 – księga zbiorowa
oraz
22 Stycznia 1863 – Józef Piłsudski
„Komitet w przekonaniu, iż wszelkie obchody i wszystkie uroczystości mogą mieć tylko doraźne znaczenie, powziął myśl utrwalenia wypadków sprzed lat 40, przez wydanie księgi zbiorowej, spisanej przez uczestników tychże wypadków i ofiarowanie takowej młodszemu pokoleniu dla dania świadectwa prawdzie, dla nauki, i zachęty ku ukochaniu ideałów, na ołtarzu których oni wszystko w ofierze złożyli.
Druga część zawiera wspomnienia, listy i dokumenty prywatne uczestników powstania w porządku alfabetycznym nazwisk autorów. Znajdzie tu więc czytelnik opisy rozmaitych walk, faktów, nędz i męczeństw w latach od 1860 do 1874 a których sceną jest przestrzeń od Paryża do Kamczatki – od Bosforu po Morze Lodowate.
Niewiele tam przewag orężnych i zwycięstw, lecz nieprzebrana tam ilość bohaterstwa, ofiarności i poświęcenia. Krew tych ofiar przesiąkła ziemię naszą a z prochu ich kości powstaną mściciele wiekowych krzywd naszych i zwycięzcy idei naszej. ”
Lwów, dnia 22 stycznia 1903 r.
Komitet Wydawniczy
Opis pozycji:
Przedruk metodą fotooffsetową
Ilość stron: 651+17
ISBN 978-83-61889-76-2

Kategoria:

Wydawnictwo Graf_ika
ul. Mokotowska 50/60
00-534 Warszawa

+48 664 172 032

sklep@graf-ika.pl